Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie dla OSP w Chociwlu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu otrzymała dotacje na realizacje zadania pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - "Mały Strażak" - 2023". Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Gminy Chociwel OSP w Chociwlu zakupiła 4 ubrania specjalne, 12 par rękawic specjalnych, 5 par butów specjalnych skórzanych oraz detektor wielogazowy.

Kwota dotacji:

  • WFOŚIGW w Szczecinie: 25.000 zł.
  • Gmina Chociwel: 5.000 zł.