Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu w ramach projektu pod nazwą: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chociwel wraz z wyposażeniem" zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,6/16 na podwoziu MAN TGM 18.320. Samochód został kompleksowo wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Dzięki projektowi możliwy był zakup odpowiednich narzędzi stanowiących wyposarzenie samochodu takich jak: radiotelefony, pilarka, wentylator oddymiający, prądownice, motopompa. Bezpieczeństwo ludności poprawi się dzięki możliwości szybkiego i skutecznego reagowania na poważne awarie oraz łagodzenie skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto strażacy wyposażeni zostali w aparaturę niezbędną przy pomocy w wypadkach drogowych (piły, zestaw PSP R -1 + deska i szyny, podręczny sprzęt burzący i ratowniczy). Wszystkie te urządzenia są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji ratowniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu zrealizowała ten projekt dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniesie 845 665,00 złotych. Z budżetu Gminy Chociwel pokryty zostanie wkład własny projektu w wysokości 129 597,00 złotych. Wartość projektu wyniosła 1 045 262,00 złotych

Wsparcie finansowe na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego udzielone zostało również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50 000,00 złotych oraz z Powiatu Stargardzkiego w kwocie 20 000,00 złotych.

Dzięki zaangażowaniu Gminy Chociwel Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu w ciągu pieciu lat otrzymała już drugi nowy samochód ratowniczo-gasniczy. Wartość tych dwóch samochodów to prawie 2 000 000,00 złotych.

Fot. Dh Łukasz Sulżycki